APLIKASI GETI


Cuti adalah keadan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Setiap pegawai ASN mempunyai hak cuti, untuk cuti PNS terdiri atas Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti alasan Penting, Cuti Bersama, dan Cuti Diluar Tanggungan Negara, sedangkan cuti PPPK terdiri atas Cuti Tahunan, Cuti sakit, Cuti Bersama dan Cuti Melahirkan.


[Download File]

Menurut anda, apakah isi website ini bersifat informatif?

  • Hari Ini (5 Kunjungan)
  • Kemarin (329 Kunjungan)
  • Total (1172653 Kunjungan)